• Aktualności

     • POŻEGNANIE KLAS VIII

      18 czerwca 2019 roku pożegnaliśmy absolwentów naszej szkoły.

      Na uroczystości obecna była dyrekcja szkoły, nauczyciele, wychowawcy i rodzice. Pani dyrektor, Marzenna Urbaniak, życzyła młodzieży powodzenia i sukcesów w przyszłym życiu.

      Wśród ósmoklasistów byli tacy, którzy ukończyli szkołę podstawową z wyróżnieniem:

     • WSPOMNIENIA PO WIZYCIE NA LITWIE

      W dniach 20 – 25.05.2019 r. pięcioro uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami odbyło drugą wizytę w ramach programu Erasmus +, realizując projekt „ Moc Matematyki”. Spotkanie miało miejsce na Litwie w mieście Alytus.

      Głównym celem tej mobilności było dzielenie się dobrymi praktykami nauczania matematyki. Nauczyciele i uczniowie z Włoch, Portugalii, Turcji, Litwy oraz Polski obserwowali lekcje matematyki i dyskutowali na ich temat. Przeanalizowano techniki, metody nauczania, ocenę umiejętności uczniów w nauczaniu matematyki. Tematyką wiodącą spotkania była „Matematyka w kuchni”, której głównym celem było rozwijanie zdolności matematycznych uczniów na podstawie codziennych doświadczeń życiowych. W tym projekcie uczniowie nauczyli się relacji między jednostkami miary, dostosowywania receptur przez zmniejszanie o połowę lub podwajanie, zastosowania matematyki w sklepie spożywczym i matemat

     • KONKURS KALIGRAFICZNY UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH

      W poniedziałek 10 czerwca 2019 r. odbył się szkolny konkurs kaligraficzny o tytuł mistrza kaligrafii II semestru.

      Uczniowie przepisywali fragment książki. pt. „Mikołajek”. Ocenie podlegały między innymi: prawidłowe proporcje w budowie liter, odpowiednie łączenie liter (płynność pisma), właściwe zagęszczenie liter, estetyka pisma, brak skreśleń i błędów ortograficznych.

     • WYCIECZKA DO BERLINA UCZNIÓW KLASY PATRONACKIEJ Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM

      Cudownie kończą I etap nauczania języka niemieckiego uczniowie z Klasy Patronackiej z Językiem Niemieckim.

      W dniach 6-7.06.2019r. grupa uczniów z klasy IIIA z SP1 wspólnie z uczniami klasy IIIB z SP2 wzięła udział w dwudniowej wycieczce do Berlina. Pod opieką swoich nauczycieli pani Natalii Węglickiej i pani Agnieszki Płóciennik przeżyli cudowne chwile w stolicy Niemiec. W pierwszym dniu zwiedzili miasto i Muzeum Techniki, w drugim bawili się w Legolandzie i zwiedzali Berlińskie Zoo. Zmęczeni, ale zadowoleni wrócili do Piły.

  • Realizowane programy