• Dokumenty

    • DOKUMENTY

     kwadrat STATUT SZKOŁY z załącznikiem WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA
     kwadrat KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
     kwadrat PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY
     kwadrat SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH na rok szkolny 2018/2019
     kwadrat PROCEDURY ZAPEWNIENIA UCZNIOM BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE
     kwadrat PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE
     kwadrat REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH, ODTWARZACZY I INNEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE
     kwadrat REGULAMIN FUNKCJONOWANIA I KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO
     kwadrat PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH ORAZ W PRZYPADKU ZAGROŻENIA UCZNIA DEMORALIZACJĄ
     kwadrat KODEKS UCZNIA
     kwadrat REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU PRYMUSA NA POSZCZEGÓLNYCH POZIOMACH KLAS
     kwadrat REGULAMIN NABORU DO KLASY SPORTOWEJ z załącznikami
     kwadrat REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
     kwadrat REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ
     kwadrat REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH
     kwadrat REGULAMIN DYSKOTEK SZKOLNYCH (deklaracja )
     kwadrat REGULAMIN ŚWIETLICY i KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA