• kwadrat Edukacja wczesnoszkolna:
    Magdalena Armuszewska
    Natalia Gruenke
    Beata Hein
    Anna Magnucka
    Beata Mikołajewska
    Aleksandra Moszyk
    Jolanta Nuszczyńska
    Janina Polasik
    Dominika Ruc

    kwadrat Język polski:
    Wiesława Bury
    Sylwia Dzikowska
    Paulina Fąs
    Agnieszka Rajter
    Ryszard Mostek
    Beata Smulska

    kwadrat Język angielski:
    Tatiana Rerek
    Anna Olczak
    Natalia Węglicka
    Wanda Wiśniewska

    kwadrat Język niemiecki:
    Natalia Węglicka
    Anna Górska

    kwadrat Matematyka:
    Marta Astapczyk - Krzemińska
    Baranowski Mariusz
    Agnieszka Kacza
    Marlena Rembarz
    Anna Świstak
    Paweł Wernicki

    kwadrat Fizyka:
    Paweł Wernicki

    kwadrat Przyroda/Biologia:
    Ewa Łoś
    Beata Skibińska

    kwadrat Chemia:
    Marlena Rembarz

    kwadrat Geografia:
    Ewa Łoś
    Dorota Zubowicz

    kwadrat Historia:
    Iwona Towgin
    Dorota Małuch

    kwadrat Informatyka:
    Sylwia Górska
    Magdalena Horodecka
    Agnieszka Kacza
    Agnieszka Rajter
    Rozalia Tałanda
    Dorota Zubowicz

    kwadrat Technika:
    Emilia Żukowska

    kwadrat Plastyka:
    Marta Ślazyk

    kwadrat Muzyka:
    Beata Smulska

    kwadrat Wychowanie fizyczne:
    Radosław Drogosz
    Dariusz Jańczak
    Marzena Kuczmyło
    Magdalena Mankiewicz
    Michał Mazur
    Ryszard Michalski
    Ryszard Olszewski

    kwadrat Wiedza o społeczeństwie:
    Dorota Małuch

    kwadrat Religia:
    Ewa Frankowska
    Rozalia Tałanda

    kwadrat Wychowanie do życia w rodzinie:
    Małgorzata Chwiłkowska - Kępczyńska
    Iwona Towgin
    Dorota Zubowicz

    kwadrat Doradztwo zawodowe:
    Paulina Fąs

    kwadrat Logopedia:
    Ewa Niemakowska

    kwadrat Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne:
    Sylwia Górska
    Beata Hein

    kwadrat Biblioteka:
    Justyna Czarnecka
    Wiesława Tobolska

    kwadrat Świetlica szkolna:
    Justyna Czarnecka
    Mariola Kuroczko
    Ewa Niemakowska
    Sylwia Palińska
    Emilia Żukowska

    kwadrat Pedagog szkolny:
    Małgorzata Chwiłkowska - Kępczyńska

    kwadrat Psycholog szkolny:
    Agnieszka Soroczyńska