• Program Polsko – Litewska Wymiana Młodzieży
    Regulamin uczestnictwa i wyjazdu uczniów na Litwę w ramach projektu
    „ In searching of the nationspirit” – „W poszukiwaniu ducha narodu”

    Informacje ogólne

    Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile, zwana dalej SP 1, uczestniczy w programie Program Polsko – Litewska Wymiana Młodzieży
    W dniu 28 marca 2016r. litewska szkoła w mieście Olita (lit.Alytus) poinformowała nas o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego dla zgłoszonych projektów w ramach Polsko—Litewskiej Wymiany Młodzieży.

    Tytuł projektu: In searching of the nation spirit – W poszukiwaniu ducha narodu
    Język projektu: język angielski
    Czas wykonania: kwiecień2016—czerwiec2016


    http://sp1pila.wix.com/plfwm

    Szkołą koordynującą projekt jest szkoła litewska Alytaus Piliakalnio Progimnazija.

    Koordynatorami szkolnymi projektu są panie Wanda Wiśniewska – nauczycielka języka angielskiego i Agnieszka Kacza – nauczycielka matematyki.

    Na czym będzie polegał projekt
    Razem ze szkołą partnerską w Alytus chcemy stworzyć naszym uczniom wiele możliwości do odkrywania świata, poznania kultury i dziedzictwa narodowego Polski i Litwy, zawarcia nowych przyjaźni.

    Cele naszego projektu:
    Głównym celem projektu jest promowanie międzynarodowego dialogu i wzajemnej wymiany między sąsiednimi kulturami. Wspólnym tematem projektu jest rozwój kultury etnicznej, zachowanie i ochrona wartości etnicznych i ich rozpowszechnianie. Działania w ramach projektu, które rozpoczynają się na początku kwietnia i trwają do końca czerwca 2016 roku, zachęcają młodych ludzi do dbania o zachowanie dziedzictwa kulturowego kraju, ciągłości żywych tradycji i poznania folkloru.
    Co więcej, działania projektowe pozwalają poznać różne kultury, rozwijają tolerancję i zrozumienie dla tradycji. Stosowane będą metody aktywne i komunikacyjne, działania interaktywne, uwzględniając wiek i potrzeby młodzieży. W ramach projektu uczniowie będą się nie tylko poznawać dawne zawody, folklor i dziedzictwo kulturowe, tradycyjne święta i zwyczaje regionów Litwy i Polski, ale także podwyższać swoje kompetencje językowe.
    Celem projektu także jest:
    • motywowanie uczniów do rozwijania umiejętności językowych w języku angielskim;
    • odkrywanie różnych możliwości, potencjału i talentów dzieci;
    • zwiększenie poczucia własnej wartości;
    • stosowanie informatycznych technik kształcenia i wszystkich nowoczesnych sposobów komunikacji w celu zwiększenia europejskiej świadomości i wykorzystania odmiennych pomysłów i rozwiązań do tworzenia nowych, artystycznych wyrobów.

    Język angielski ma promować porozumiewanie się w tym języku w Europie oraz ma pozwolić uczniom i nauczycielom, którzy uczą się języka angielskiego poprawić umiejętności komunikacyjne w tym języku.

    kwadrat W POSZUKIWANIU DUCHA NARODU zobacz>

    (W. Wiśniewska, A. Kacza)