•  

    We wrześniu 2018 roku nasza szkoła przystąpiła do projektu Erasmus+, który będziemy realizować pod tytułem Power of Maths - Moc matematyki. Koordynatorkami projektu są panie: Agnieszka Kacza i Wanda Wiśniewska. Głównym celem projektu jest poprawa i wzrost poziomu wiedzy i umiejętności matematycznych wśród dzieci klas V, VI, VII i VIII we wszystkich szkołach partnerskich.
    Zadania będziemy realizować w latach 2018-2020 razem ze szkołami partnerskimi z Włoch, Turcji, Litwy i Portugalii.
    Dzięki wspólnej pracy postaramy się zachęcić uczniów do wykorzystania i poszerzania wiedzy z zakresu matematyki, a przede wszystkim umiejętności kluczowych, tak ważnych w dalszej edukacji. Podczas realizacji projektu chcemy rozbudzić wśród uczniów zainteresowanie matematyką, ukazać i uświadomić, w jaki sposób jest ona obecna w życiu codziennym. W związku z tym wykonamy wiele projektów, np. matematyka w sztuce, muzyce, architekturze, geografii, kuchni, historii.
    Podczas pracy w projekcie nauczyciele będą wymieniać się przykładami dobrej praktyki w nauczaniu matematyki, pokażą nowoczesne metody, z których korzystają, aby zaciekawić i rozbudzić wśród uczniów pasję do nauki matematyki.
    Uczniowie będą uczestniczyć w lekcjach z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, będą brać udział w konkursach, a część z nich wyjedzie na krótkoterminowe wymiany uczniów do szkół partnerskich. Dzięki temu wzmocnią więzi i zintegrują się z rówieśnikami, zwiększą swoją motywację do nauki matematyki, języków obcych, poszerzą zakres umiejętności z wykorzystaniem TIK.
    Poprzez uczestnictwo w projekcie uczniowie będą mieli okazję wykazania się inicjatywą, wyrażenia swojej kreatywności, odpowiedzialnego i krytycznego spojrzenia na problemy matematyczne.

    Wspomnienia po wizycie we Włoszech:
    W ramach programu Erasmus Plus uczennice naszej szkoły, wraz z opiekunkami, odwiedziły partnerską szkołę w Vasto we Włoszech.

    Wizyta odbyła się w dniach 18 - 24 lutego 2019 roku. W spotkaniu wzięli udział także partnerzy z Portugalii, Turcji i Litwy.

    Celem wizyty było przedstawienie realizacji zadań modułowych podjętych w projekcie Power of Maths -  Moc matematyki, zaprezentowanie materiałów przygotowanych przez wszystkich uczestników krajów partnerskich oraz  kształcenie kompetencji językowych. Uczniowie wzięli udział w lekcjach matematyki, a nauczyciele mieli możliwość podzielenia się wiedzą na temat ciekawych metod prowadzenia zajęć.

    zobacz film - Vasto.mp4

    Tydzień spędzony we Włoszech na długo zostanie w naszej pamięci.

    (S. Dzikowska)

    Link do strony: https://sp1pila.wixsite.com/mocmatematyki>

    (S. Dzikowska)