•  

    We wrześniu 2018 roku nasza szkoła przystąpiła do projektu Erasmus+, który będziemy realizować pod tytułem Power of Maths - Moc matematyki. Koordynatorkami projektu są panie: Agnieszka Kacza i Wanda Wiśniewska. Głównym celem projektu jest poprawa i wzrost poziomu wiedzy i umiejętności matematycznych wśród dzieci klas V, VI, VII i VIII we wszystkich szkołach partnerskich.
    Zadania będziemy realizować w latach 2018-2020 razem ze szkołami partnerskimi z Włoch, Turcji, Litwy i Portugalii.
    Dzięki wspólnej pracy postaramy się zachęcić uczniów do wykorzystania i poszerzania wiedzy z zakresu matematyki, a przede wszystkim umiejętności kluczowych, tak ważnych w dalszej edukacji. Podczas realizacji projektu chcemy rozbudzić wśród uczniów zainteresowanie matematyką, ukazać i uświadomić, w jaki sposób jest ona obecna w życiu codziennym. W związku z tym wykonamy wiele projektów, np. matematyka w sztuce, muzyce, architekturze, geografii, kuchni, historii.
    Podczas pracy w projekcie nauczyciele będą wymieniać się przykładami dobrej praktyki w nauczaniu matematyki, pokażą nowoczesne metody, z których korzystają, aby zaciekawić i rozbudzić wśród uczniów pasję do nauki matematyki.
    Uczniowie będą uczestniczyć w lekcjach z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, będą brać udział w konkursach, a część z nich wyjedzie na krótkoterminowe wymiany uczniów do szkół partnerskich. Dzięki temu wzmocnią więzi i zintegrują się z rówieśnikami, zwiększą swoją motywację do nauki matematyki, języków obcych, poszerzą zakres umiejętności z wykorzystaniem TIK.
    Poprzez uczestnictwo w projekcie uczniowie będą mieli okazję wykazania się inicjatywą, wyrażenia swojej kreatywności, odpowiedzialnego i krytycznego spojrzenia na problemy matematyczne.

    Wspomnienia po wizycie we Włoszech:
    W ramach programu Erasmus Plus uczennice naszej szkoły, wraz z opiekunkami, odwiedziły partnerską szkołę w Vasto we Włoszech.

    Wizyta odbyła się w dniach 18 - 24 lutego 2019 roku. W spotkaniu wzięli udział także partnerzy z Portugalii, Turcji i Litwy.

    Celem wizyty było przedstawienie realizacji zadań modułowych podjętych w projekcie Power of Maths -  Moc matematyki, zaprezentowanie materiałów przygotowanych przez wszystkich uczestników krajów partnerskich oraz  kształcenie kompetencji językowych. Uczniowie wzięli udział w lekcjach matematyki, a nauczyciele mieli możliwość podzielenia się wiedzą na temat ciekawych metod prowadzenia zajęć.

    zobacz film - Vasto.mp4

    Tydzień spędzony we Włoszech na długo zostanie w naszej pamięci.

    (S. Dzikowska)

    Wspomnienia po wizycie na Litwie:

    W dniach 20 – 25.05.2019 r. pięcioro uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami odbyło  drugą wizytę w ramach programu Erasmus +, realizując projekt „ Moc Matematyki”. Spotkanie miało miejsce na Litwie w mieście Alytus.  

    Głównym celem tej mobilności było dzielenie się dobrymi praktykami nauczania matematyki. Nauczyciele i uczniowie z Włoch, Portugalii, Turcji, Litwy oraz Polski obserwowali lekcje matematyki i dyskutowali na ich temat. Przeanalizowano techniki, metody nauczania, ocenę umiejętności uczniów w nauczaniu matematyki. Tematyką wiodącą spotkania była „Matematyka w kuchni”, której głównym celem było rozwijanie zdolności matematycznych uczniów na podstawie codziennych doświadczeń życiowych. W tym projekcie uczniowie nauczyli się relacji między jednostkami miary, dostosowywania receptur przez zmniejszanie o połowę lub podwajanie, zastosowania matematyki w sklepie spożywczym i matematyki potrzebnej do zarządzania pieniędzmi, obliczania kalorii za pomocą informacji na opakowaniach. Praktycznym zadaniem dla uczniów było pójście do sklepu i zakup wszystkich niezbędnych produktów potrzebnych do podanych przepisów kulinarnych oraz nieprzekroczenie ustalonego limitu pieniędzy. Dzieci pracowały w mieszanych grupach ze wszystkich narodowości i były zachęcane do współpracy. Wszystkie grupy uczniów przygotowały prezentacje wideo na temat wyników tych projektów.

    Uczestnicy spotkania także bawili się matematyką , biorąc udział w grach i zabawach matematycznych „Pancerniki”, Zgadnij słowo, Tort urodzinowy, uczestniczyli w wieczorze matematycznym „ Matematyka jest fajna”, w programach edukacyjnych ”Geometria w tkaniu”, które odbyło się w Muzeum Etnograficznym, w projekcie „Figury geometryczne w przyrodzie” podczas zwiedzania okolic miasta, mieli możliwość gościć w Urzędzie Miasta, zwiedzić Wilno i Troki, poznać kulturę i zwyczaje rodzin litewskich, które gościły ich w swoich domach oraz poznać litewską kuchnię i dziedzictwo kulturowe  podczas wizyty w ośrodku rzemieślniczym Pivašiūnai, gdzie realizowany był program edukacyjny „Produkcja bochenków ziemniaczanych”. Uczniowie brali udział także w koncercie młodych śpiewaków i wieczorze ”Mosty przyjaźni”, na którym każdy partner przedstawił krótką część artystyczną.


    (S. Dzikowska)

    Link do strony: https://sp1pila.wixsite.com/mocmatematyki>