•                        Terminarz szkolny na rok 2019/2020

     

    Spotkanie z rodzicami – organizacja roku szkolnego

    ●  uczniów klas I – III: 19.09.2019r.

    ●  uczniów klas IV – VIII: 18.09.2019r.


    Wywiadówki śródokresowe dla rodziców

    ●  uczniów klas I – III: 21.11.2019r., 02.04.2020r.

    ●  uczniów klas IV – VIII: 20.11.2019r., 01.04.2020r.

     

    Wywiadówka po I półroczu

    ●  klasy I – III - 23.01.2020r.

    ●  klasy IV – VIII - 22.01.2020r.

     

    Wystawienie ocen za I półrocze – do 17.01.2020r.

     

    Poinformowanie o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych
    z zajęć edukacyjnych i obniżonej ocenie
    zachowania – do 12.05.2020r.

    ● Wystawienie wszystkich przewidywanych  rocznych ocen

     z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny zachowania – do 12.06.2020r.

    ● Poinformowanie rodziców o wszystkich przewidywanych 

    rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i o rocznej ocenie

    zachowania – do 15.06.2020r.


    Rady pedagogiczne 

     - klasyfikacyjne

    ●  za I półrocze – 20.01.2020r.
    ●  za II półrocze – 22.06.2020r.

    - analityczne

    ● za I półrocze – 18.02.2020r.
    ● za II półrocze – 29.06.2020r.

    - zatwierdzenie dokumentów
    do pracy w bieżącym roku
    szkolnym 12.09.2019r.                                                                                     

    • Ferie zimowe: 27.01. - 09.02.2020r.
    • Przerwa świąteczna zimowa: 23.12.2019r. - 1.01.2020r.
    • Przerwa świąteczna wiosenna: 09.04. - 14.04.2020r.
    • Zakończenie roku szkolnego: 26.06.2020r.
    • Uroczystość pożegnania absolwentów: 25.06.2020r.
    • Egzaminy ósmoklasistów: 21., 22., 23.04.2020 r.
    • Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 21., 22., 23.04.2020 r., 12.06.2020r.