• Terminarz szkolny na rok 2018/2019


    kwadrat  Spotkanie z rodzicami – organizacja roku szkolnego
    ● uczniów klas I – III: 20.09.2018r.
    ● uczniów klas IV – VIII: 19.09.2018r.

    kwadrat Wywiadówki śródokresowe dla rodziców
    ● uczniów klas I – III: 22.11.2018r., 11.04.2018r.
    ● uczniów klas IV – VIII: 21.11.2018r., 10.04.2019r.

    kwadrat Wywiadówka po I półroczu
    ● klasy I – III - 31.01.2019r.
    ● klasy IV – VIII - 30.01.2019r.

    kwadrat Wystawienie ocen za I półrocze – do 11.01.2019r.

    kwadrat Poinformowanie o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych
    z zajęć edukacyjnych i obniżonej ocenie zachowania – do 6.05.2019r.

    kwadrat Wystawienie i poinformowanie o wszystkich przewidywanych rocznych ocenach
    z zajęć edukacyjnych i rocznej ocenie zachowania – do 5.06.2019r.

    kwadrat Rady pedagogiczne
    klasyfikacyjne
    ● za I półrocze – 28.01.2019r.
    ● za II półrocze – 12.06.2019r.
    analityczne
    zatwierdzenie dokumentów do pracy w bieżącym roku szkolnym – 13.09.2018r.
    ● za I półrocze – 12.02.2019r.
    ● za II półrocze – 24.06.2019r.

    kwadrat Ferie zimowe: 14.01. - 27.01.2019r.
    kwadrat Przerwa świąteczna zimowa: 24.12.2018r. - 1.01.2019r.
    kwadrat Egzaminy ósmoklasistów: 15., 16., 17.04.2019 r.
    kwadrat Przerwa świąteczna wiosenna: 18.04. - 23.04.2019r.
    kwadrat Uroczystość pożegnania absolwentów: 19.06.2019r.
    kwadrat Zakończenie roku szkolnego: 21.06.2019r.
    kwadrat Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 2.11.2018 r., 15., 16., 17.04.2019 r., 2.05.2019r.