• kwadrat STATUT SZKOŁY z załącznikiem WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA   dokument1.doc
    kwadrat KONCEPCJA PRACY SZKOŁY dokument2.doc
    kwadrat PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY dokument3.doc
    kwadrat PROCEDURA ZWOLNIENIA UCZNIA Z NAUKI DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile dokument4.docx

    kwadrat SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH na rok szkolny 2019/2020 podreczniki.docx
    kwadrat SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA OGÓLNEGO dokument5.doc
    kwadrat PROCEDURY ZAPEWNIENIA UCZNIOM BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE dokument6.docx
    kwadrat PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE dokument7.doc
    kwadrat REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH, ODTWARZACZY I INNEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE dokument8.doc
    kwadrat REGULAMIN FUNKCJONOWANIA I KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO dokument9.doc
    kwadrat PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH ORAZ W PRZYPADKU ZAGROŻENIA UCZNIA DEMORALIZACJĄ dokument10.doc
    kwadrat KODEKS UCZNIA dokument11.doc
    kwadrat REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU PRYMUSA NA POSZCZEGÓLNYCH POZIOMACH KLAS dokument12.doc
    kwadrat REGULAMIN NABORU DO KLASY SPORTOWEJ z załącznikami dokument13.doc
    kwadrat REGULAMIN WYBORU SZKOLNEGO MISTRZA SPORTU  dokument20.doc
    kwadrat REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO dokument14.doc
    kwadrat REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ dokument15.docx
    kwadrat REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH dokument16.doc
    kwadrat REGULAMIN DYSKOTEK SZKOLNYCH dokument17.doc (zgoda dokument18.doc)
    kwadrat REGULAMIN ŚWIETLICY i KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA dokument19.doc