• kwadrat STATUT SZKOŁY z załącznikiem WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA   dokument1.doc
    kwadrat KONCEPCJA PRACY SZKOŁY dokument2.doc
    kwadrat PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY dokument3.doc
    kwadrat PROCEDURA ZWOLNIENIA UCZNIA Z NAUKI DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile dokument4.docx

    kwadrat SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH na rok szkolny 2018/2019 dokument5.doc
     kwadrat PROCEDURY ZAPEWNIENIA UCZNIOM BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE dokument6.doc
    kwadrat PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE dokument7.doc
    kwadrat REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH, ODTWARZACZY I INNEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE dokument8.doc
    kwadrat REGULAMIN FUNKCJONOWANIA I KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO dokument9.doc
    kwadrat PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH ORAZ W PRZYPADKU ZAGROŻENIA UCZNIA DEMORALIZACJĄ dokument10.doc
    kwadrat KODEKS UCZNIA dokument11.doc
    kwadrat REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU PRYMUSA NA POSZCZEGÓLNYCH POZIOMACH KLAS dokument12.doc
    kwadrat REGULAMIN NABORU DO KLASY SPORTOWEJ z załącznikami dokument13.doc
    kwadrat REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO dokument14.doc
    kwadrat REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ dokument15.doc
    kwadrat REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH dokument16.doc
    kwadrat REGULAMIN DYSKOTEK SZKOLNYCH dokument17.doc (zgoda dokument18.doc)
    kwadrat REGULAMIN ŚWIETLICY i KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA dokument19.doc