• Od roku szkolnego 2017/2018 zapraszamy do udziału w nowym „Programie dla szkół”!


    Nowy program będzie promować wśród uczniów zdrową dietę, bogatą w owoce i warzywa oraz produkty mleczne, korzystając przy tym z najlepszych doświadczeń zebranych podczas wieloletniej realizacji programów „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”.

    W ramach nowego programu dzieci z klas I-V będą:
    • otrzymywały bezpłatnie:
    - owoce i warzywa 3 razy w tygodniu
    - produkty mleczne 4 razy w tygodniu
    • brały udział w działaniach edukacyjnych mających poprawić wiedzę uczniów na temat zdrowych nawyków żywieniowych oraz pochodzenia żywności i rolnictwa.