• W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła przystąpiła do projektu "Mistrzowie Kodowania", jest to nowy sposób podejścia do rozwoju osobowego dziecka poprzez programowanie.

    Języki programistyczne nie są już domeną informatyków, a narzędziem, które pozwala uczniom rozwijać myślenie kreatywne, doskonalić umiejętności analityczne, nadążać za postępem techniki i z owoców tego postępu świadomie korzystać. Programowanie stało się (obok języka ojczystego i jednego języka obcego) trzecim językiem, który każdy człowiek powinien znać choć na podstawowym poziomie, by rozumieć otaczający go świat i zachodzące w nim zmiany.

    Lista korzyści, jakie daje nauka programowania jest długa. Pozwala to lepiej zrozumieć i wykorzystać nowoczesne rozwiązania techniczne. Sprawia przez to, że uczeń nie jest biernym odbiorcą szeroko rozumianej technologii informacyjno-komunikacyjnej, ale potrafi ze zrozumieniem realizować z jej użyciem własne projekty i wykorzystywać dla własnych potrzeb. W nowoczesnym społeczeństwie brak podstawowego zrozumienia zasad działania komputerów jest odpowiednikiem analfabetyzmu i utrudnia odnalezienie się w dzisiejszych realiach. Programowanie sprzyja rozwojowi intelektualnemu i kreatywności dzieci, a także w dalszej perspektywie może ułatwić im znalezienie dobrej pracy, w różnych, niekoniecznie związanych z informatyką dziedzinach. Należy też dodać, że tworzenie oprogramowania jest jednym z filarów innowacyjnej gospodarki, przez co niesie korzyści nie tylko dla jednostek, ale całego społeczeństwa.
    W październiku uczestniczymy w Europejskim Tygodniu Kodowania. To wielkie święto związane
    z programowaniem obchodzone w całej Europie.

    W grudniu w naszej szkole odbywają się  "Godziny Kodowania", organizowane w ramach Tygodnia Edukacji Informatycznej.
    W maju organizujemy "Dzień Scratch'a". Dzięki temu, wszyscy chętni mogą zapoznać się z ideą programowania.

    (D. Zubowicz)