• „Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka” Jan Paweł II

    kwadrat Psycholog szkolny

    Agnieszka Soroczyńska
    Telefon kontaktowy: (67) 212 31 10 w. 25
    Gabinet nr 3A

    Godziny pracy psychologa:
    poniedziałek: 8.45 - 10.30; 15.00 - 15.45
    wtorek: 12.00 - 12.45; 13.55 - 14.40
    środa: 8.45 - 10.45
    czwartek: 12.45 - 14.45
    piątek: 8.45 - 11.45

    Kim jest psycholog w szkole?

    Psycholog szkolny to:

    - osoba, której można powierzyć swoje osobiste problemy,
    - osoba, która robi wszystko, aby pomóc w rozwiązaniu wszelkich konfliktów,
    - osoba, która wspiera ucznia, jego rodzinę i nauczyciela,
    - osoba, która pomaga dziecku odnaleźć się w rzeczywistości szkolnej,
    - osoba, która określa trudności dziecka i ustala ich przyczyny,
    - osoba, która diagnozuje problemy w grupie, klasie, pomiędzy nauczycielami i uczniami    lub między rodzicami i ich dziećmi,
    - osoba, która w razie potrzeby kieruje dziecko lub jego rodzinę do odpowiednich specjalistów.

    Drogi Uczniu!

    Przyjdź do mnie, jeśli chciałbyś/chciałabyś ze mną porozmawiać
    lub mogłabym Ci w czymś pomóc.
    Do Twojej dyspozycji jestem w pokoju 3B.

    Mogę Ci pomóc, jeżeli:

    - chciałbyś z kimś porozmawiać albo komuś się zwierzyć,
    - potrzebujesz pomocy i rady,
    - chciałbyś wspólnie ze mną zastanowić się nad rozwiązaniem problemu,
    - nie układają Ci się kontakty z kolegami i koleżankami,
    - ktoś stosuje wobec Ciebie przemoc,
    - nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem, wychowawcą klasy,
    - czujesz się samotny, masz wrażanie, że nikt Cię nie rozumie,
    - masz różne wątpliwości i pytania, np. zastanawiasz się: co jest dobre, a co złe?, jak należy postąpić w określonej sytuacji?, jak pokonać lęk czy nieśmiałość?,
    - masz problemy w nauce,
    - chcesz pochwalić się swoim sukcesem, podzielić swoją radością,
    - chcesz wyciszyć się i odreagować napięcie.

    Drodzy Rodzice!

    Służę swoją pomocą, gdy:

    - szukacie pomocy,
    - chcecie porozmawiać o Waszym dziecku oraz chcielibyście lepiej je poznać i zrozumieć,
    - niepokoi Was zachowanie Waszego dziecka,
    - pojawiają się konflikty dziecka z innymi osobami,
    - odczuwacie potrzebę przedyskutowania jakiegoś problemu i opracowania wspólnego planu działania,
    - pojawiają się trudne uczucia w stosunku do dziecka, np.: zniecierpliwienie, bezradność, smutek czy złość,
    - pojawia się chęć „wygadania się”, wyżalenia, uzyskania porady lub wsparcia w trudnych chwilach.

    Głównym zadaniem psychologa jest opieka psychologiczna nad uczniami poprzez wsparcie, pomoc psychologiczną oraz poradnictwo.
    Uczniowie i rodzice mogą liczyć na pomoc w rozwiązywaniu problemów indywidualnych i konfliktów, uzyskać fachową poradę lub informacje o innych instytucjach i organizacjach pomagających dzieciom i rodzinie.

    Zadania psychologa szkolnego:

    1. Prowadzenie działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie aktualnych problemów psychologicznych, potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia.
    2. Udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności w kontaktach rodzinnych, rówieśniczych i środowiskowych.
    3. Wywiady z rodzicami oraz obserwacja uczniów w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb.
    4. Pomoc w rozwiązywaniu sytuacji trudnych, kryzysów rozwojowych oraz trudności adaptacyjnych.
    5. Konsultacje z wychowawcami i nauczycielami polegające na wspólnym analizowaniu i omawianiu przyczyn niepowodzeń szkolnych.
    6. Działania ukierunkowane na wszechstronny rozwój na miarę indywidualnych możliwości dziecka (warsztaty, zajęcia terapeutyczne, zajęcia psychoedukacyjne, terapia indywidualna).

    GDZIE SZUKAĆ POMOCY?:
    - Jednostki wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
    - Tam mogą Ci pomóc
    dokument20.pdf

    Jak reagować na przemoc wobec dzieci

    Do poczytania:
    - Internet - list otwarty do rodziców

    - Stres
    - Depresja nastolatków
    - Stres
    - 10 zasad przeciwdziałania przemocy

    - Jak rozmawiać z nastolatkiem na temat zagrożeń tekst1.pdf

    - Jak rozmawiać z dzieckiem na temat zagrożeń związanych z obcymi osobami  tekst2.pdf