• Głównym zadaniem ćwiczeń korekcyjnych jest rozciąganie mięśni przykurczonych i wzmacnianie mięśni rozciągniętych. Aby zachęcić dzieci do ćwiczeń stosujemy rożne ciekawe metody i formy pracy. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej odbywają się w naszej szkole w salce korekcyjnej doskonale przystosowanej i wyposażonej w nowoczesny sprzęt do ćwiczeń. Dzieci wykonując różne zadania nie zdają sobie sprawy, że korygują w ten sposób swoje wady postawy. Staramy się uzmysłowić dzieciom, że dbanie o zdrowie i dobrą kondycję fizyczną poprawia ogólny stan zdrowia i stanowi profilaktykę powstawania wad postawy. Szybkie zmiany jakie zachodzą w środowisku człowieka mają dla niego niekorzystny wpływ. Mechanizmy adaptacyjne człowieka nie są w stanie nadążyć za dynamicznymi zmianami cywilizacyjnymi i technicznymi. Wynikają z tego różnego rodzaju schorzenia narządu ruchu oraz wady postawy i budowy ciała.

        Szybki rozwój cywilizacyjny jest źródłem, które stwarza wiele czynników negatywnie wpływających na prawidłowy rozwój człowieka, kształtowanie się prawidłowej postawy ciała oraz w znacznym stopniu ogranicza aktywność ruchową. Siedzący tryb życia najczęściej doprowadza do występowania wad postawy. Jest to bardzo znaczący problem społeczny dotykający 60 % młodej populacji. Wszelkie odchylenia od postawy prawidłowej mają zdecydowany wpływ na zmiany zwyrodnieniowe układu ruchowego oraz zaburzenia prowadzące do niewydolności fizycznej. Dlatego też bardzo ważne staje się zapewnienie dzieciom warunków prawidłowego rozwoju, dokonywania okresowych ocen postawy ciała, szczególnie w okresach wzrostu.