• On pokazał Polsce drogę
    Nowych myśli, czynów, pragnień
    Jego wielkie zamierzenia
    Zawsze będą sławne.

    Mieszkał tutaj w naszej Pile
    Nad brzegami rzeki Gwdy
    Dziś nasz drogi pilaninie,
    Twoje imię szkoła czci.

    Żył dla innych, kochał prawdę
    Narodowej sprawie służył
    Nauk wielkich propagator
    Wciąż przesądy burzył.

    Mieszkał tutaj w naszej Pile
    Nad brzegami rzeki Gwdy
    Dziś nasz drogi pilaninie,
    Twoje imię szkoła czci.

    Narodowi użytecznym
    Kazał wszystkim być Polakom
    I przez całe wieki młodzież
    Kroczy drogą taką.

    Mieszkał tutaj w naszej Pile
    Nad brzegami rzeki Gwdy
    Dziś nasz drogi pilaninie,
    Twoje imię szkoła czci.


    (autor tekstu: Danuta Grus)