• W roku szkolnym 2017/2018 wkroczyła do szkół nowa reforma edukacji. W związku z tym w szkołach podstawowych wiele się zmieniło odnośnie nauczania języków obcych. Jedną ze zmian jest wprowadzenie od klasy siódmej drugiego języka obcego. Z myślą o szkołach, które angażują się w nauczanie języka niemieckiego, organizacja wspierająca nauczanie języka niemieckiego na świecie Goethe Institut stworzył program „Deutsch Plus”. Ma on na celu objęcie współpracą 200 polskich szkół. Każda szkoła, która się zgłosiła do programu, przeszła weryfikację, trzeba było wykazać, że w szkole jest więcej godzin języka niemieckiego, kadra nauczycielska bierze aktywny udział w szkoleniach organizowanych przez Goethe Institut oraz uczniowie tej szkoły brali już udział w projektach Goethe Institut. Od września 2019 roku również nasza szkoła przystąpiła do programu „Deutsch Plus”.

    Co proponuje Goethe Institut w programie Deutsch Plus? Darmowe szkolenia dla kadry nauczycielskiej języka niemieckiego, udział w konkursach i warsztatach dla uczniów, możliwość nawiązania współpracy z niemieckimi szkołami w przyszłości, przynależność do wybranej grupy szkół i wymiana doświadczeń.

    Na bieżąco można śledzić program na stronie Goethe Institut:

    https://www.goethe.de/ins/pl/de/spr/eng/dep.html

    Nauczyciele języka niemieckiego Natalia Węglicka i Anna Górska