• Dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów szkoła podejmuje różnorodne działania profilaktyczne. Jednym z nich jest realizowanie programu z wychowania komunikacyjnego.

     Wychowanie komunikacyjne w klasach I-III działa w na różnych płaszczyznach.

     Są to:
     - Spotkania z policjantem

     - Spotkania pod hasłem „Odblaskowe pierwszaki”

     - Zajęcia w Miasteczku Ruchu Drogowego

     - Całoroczna realizacja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego dla klas I „Klub Bezpiecznego Puchatka”

     - Coroczne uczestniczenie w ogólnopolskiej akcji społecznej „Bezpieczne wakacje”

     - Organizowanie szkolnych konkursów plastycznych oraz zadań dla uczniów o tematyce związanej z bezpieczeństwem

     - „Alfred radzi", to program (prowadzony cyklicznie przez panią pedagog), który uczy dzieci przyjmowania właściwych postaw i zachowań, a także podejmowania trafnych decyzji w sytuacji różnych zagrożeń, z którymi spotykają się w życiu codziennym.

     - Uczestniczenie w programie edukacyjno-prewencyjnym "Bezpiecznie to wiedzieć i znać" Jego założeniem jest wypracowanie u najmłodszych umiejętności rozpoznawania, przewidywania oraz zapobiegania zagrożeniom. Program „Bezpiecznie to wiedzieć i znać!” adresowany jest do dzieci szkół podstawowych w klasach I-III. Został przygotowany przez Wydział Prewencji KWP w Poznaniu i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Patronat honorowy nad programem sprawują Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu, Wojewoda Wielkopolski oraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego który wdrażany jest na terenie województwa wielkopolskiego. Program wyznacza kierunki działania wielkopolskiej policji zakresie bezpieczeństwa najmłodszych i zakłada stałą współpracę z placówkami oświatowymi. Policjanci będą odwiedzać szkoły przeprowadzając spotkania, konsultacje, szkolenia. zobacz>

     - Cykliczna realizacja w każdej klasie zajęć z wychowania komunikacyjnego dotycząca różnorodnej tematyki min.:
           - Droga dziecka do szkoły
           - Bezpieczeństwo w szkole
           - Bawimy się w bezpiecznych miejscach
           - Z prądem bezpiecznie
           - Spotkanie z nieznajomym
           - Znaki drogowe
           - Wpływ pogody na warunki drogowe
           - Bezpieczne ferie i wakacje
           - Zanim wsiądziesz na rower
           - Dobre rady na wakacje


     - Od 2009 roku szkoła jest pomysłodawcą i organizatorem Miejskiego Konkursu Wiedzy „Bezpieczny Trzecioklasista” oraz corocznego Miejskiego Konkursu Plastycznego dla uczniów z klas I-III o tematyce bezpieczeństwa. Partnerem konkursów jest pilska Szkoła Policji.