• Powstało w 2001 roku w Mysłowicach z inicjatywy rodziców, którzy w sposób zorganizowany chcieli zadbać o poprawę warunków edukacji dzieci i młodzieży. Od początku istnienia przyświeca nam również idea promowania i wykorzystania uznanych i najnowszych metod kształcenia. Istotny jest również partnerski charakter współpracy ze wszystkimi instytucjami oraz osobami działającymi wspólnie ze Stowarzyszeniem. Nowoczesna szkoła, oprócz pełnienia roli edukacyjnej, powinna stanowić również lokalne centrum aktywności społecznej, gdzie rodzic i dziecko - jako odbiorcy usług edukacyjnych, aktywnie uczestniczą w tych procesach.

    W 2004 roku Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego. Jest obecnie największą w Polsce organizacją pozarządową prowadzącą działalność na rzecz edukacji. Dzięki przeprowadzonym na dużą skalę akcjom i realizacji licznych projektów, Stowarzyszenie cieszy się dużym zaufaniem środowiska rodziców, nauczycieli, samorządów, administracji rządowej o czym świadczy liczba nowych członków przystępujących do organizacji.

    Stowarzyszenie skupia ponad 8250 członków i sympatyków - przede wszystkim szkoły ze wszystkich szczebli edukacji i przedszkola, w których uczy się prawie 2 mln dzieci. Działa jako organizacja non-profit. Od lat prowadzi akcje związane ze zbieraniem oraz przekazywaniem środków pieniężnych pochodzących z 1% należnego podatku dochodowego. Środki zebrane w ramach akcji przekazywane są w sposób transparentny na rozwój edukacji w Polsce, na projekty ogólnopolskie realizowane przez Stowarzyszenie i projekty lokalne w oparciu o granty, które otrzymuje partner na swoje kreatywne pomysły.

    Nasza szkoła przystąpiła do Stowarzyszenia 25 lutego 2013 roku.

    Więcej informacji o Stowarzyszeniu na stronie www.ps.org.pl