• kwadrat 1 maja 1945 roku "Jedynka" rozpoczęła swoją działalność jako pierwsza szkoła w Pile. Jej organizatorem był Tadeusz Mikolaszek. Pełniąc jednocześnie funkcję kierownika, jedynego nauczyciela i …woźnego rozpoczął pracę z 7 dzieci. Z dnia na dzień ich liczba rosła tak, że w dniu zakończenia roku szkolnego było 192 uczniów (w 7 odziałach).Uczyło ich 6 nauczycieli. Naukę rozpoczęto od uporządkowania budynku i naprawy ocalałych po wojnie ławek. "Gruzy i miny, powybijane szyby, uszkodzone drzwi, dach podziurawiony - obraz nędzy i rozpaczy;(…)wypadki omdleń z głodu w czasie lekcji" – tak o tych pierwszych miesiącach pisał w kronice szkoły Tadeusz Mikolaszek. W kolejnym roku rozpoczęły działalność: koło PCK, drużyna harcerska, zespół teatralny, samorząd szkolny i biblioteka.

    Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły była uroczystość poświęcenia sztandaru, budynku szkoły oraz nadanie jej imienia. Miało to miejsce 12 maja 1946r.

    kwadrat W latach 50. i 60. w budynku szkoły miały też siedzibę SP nr 3 i Szkoła Specjalna. Od roku szkolnego 1966/1967 "Jedynka", zwana "Staszicówką", została gospodarzem całego budynku. W kolejnym roku szkoła wzbogaciła się o boisko sportowe. Od początku istnienia szkoły działał Komitet Rodzicielski, który wielokrotnie angażował się w życie szkoły. Rodzice zawsze pomagali, czy to przy remontach, czy przy zagospodarowaniu klas, czy wykonywaniu pomocy dydaktycznych. I to właśnie rodzice z okazji 25-lecia szkoły ufundowali drugi sztandar.

    kwadrat W roku 1972 funkcje dyrektora objął Władysław Matkowski. Spośród osób kierujących szkołą był jej gospodarzem najdłużej, bo aż 19 lat. W tym czasie wielokrotnie nagradzano naszą szkołę m.in. medalami: Zasłużonemu dla miasta Piły, Za zasługi w rozwoju województwa pilskiego, Za szczególny wkład w upowszechnianie idei staszicowskie oraz Odznaką Honorową Za zasługi w rozwoju Piły.

    kwadrat W 1988 roku, w wyniku udziału w ogólnopolskim konkursie Zróbmy to sami pilska Jedynka wzbogaciła się w nowe obiekty sportowe. Szkoła otworzyła wymarzoną salę gimnastyczną, która mieściła się przy pilskim targowisku. Na salę znajdującą się na terenie szkoły przyszło nam poczekać, aż do 1 września 2002 roku, kiedy to przekazano nam nowoczesną halę sportową. W tym samym czasie trwał też gruntowny remont całej szkoły, który zakończył się 2005r. Stało się to dzięki staraniom dyrektor Haliny Osickiej, pełniącej tę funkcję od 1991 roku. W 1998 roku, w związku z reformą oświaty nasza szkoła stała się 6-letnią szkołą podstawową.

    kwadrat Sukcesy sportowe, które odnosili nasi uczniowie przez wszystkie lata istnienia szkoły, doprowadziły do utworzenia w 2001 roku pierwszej klasy sportowej w historii szkoły.

    kwadrat W 2009 roku po 18 latach pracy jako dyrektor, Halina Osicka przeszła na emeryturę. Od 2009/2010 funkcję dyrektora pełni Marzenna Urbaniak, a stanowiska wicedyrektorów zajmują: Mirosława Piątkowska i Bogusława Klec.

    kwadrat Początek roku szkolnego 2017/2018 to dla pilskiej Jedynki rok zmian. W wyniku wprowadzonej reformy oświaty, nasza szkoła, z sześcioletniej, stała się szkołą ośmioletnią.

    (opracowanie: I.Towgin)