• W roku szkolnym 2011/2012, w ramach programu "Radosna szkoła", w świetlicy szkolnej została utworzona nowa sala zabaw – "Kraina sprawności i zdrowia".

    Sala wyposażona jest w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające aktywność fizyczną dzieci, np.: duże, miękkie klocki - pozwalające na właściwą dla wieku rozwojowego zabawę, worki wypełnione granulatem, które służą do odpoczynku, piłki, materace, chustę animacyjną, gry planszowe i sprawnościowe.

    Wszystkie pomoce dydaktyczne mają służyć aktywnej zabawie. Posiadają walory poznawcze, estetyczne i tworzą radosne warunki pobytu dzieci w szkole. Najważniejszym celem jaki ma spełniać sala zabaw, jest zaspakajanie naturalnej, rozwojowej potrzeby ruchu i zabawy, które są właściwe dla dzieci w młodszym wieku szkolnym.

    Uczniowie naszej świetlicy lubią przebywać w sali zabaw. Ulubioną atrakcją dzieci jest budowanie toru przeszkód i jego sprawne pokonywanie oraz zabawa z chustą animacyjną.