• Już ósmy rok nasza szkoła posiada zaszczytny tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji przyznaje ten tytuł szkołom, które podejmują systemowe działania na rzecz ucznia zdolnego i w istotny sposób przyczyniają się do odkrywania, wspierania oraz rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Nadanie naszej szkole tego tytułu, to jednocześnie umieszczenie jej na Ogólnopolskiej Mapie Szkół Odkrywców Talentów. Mapę, a także pozostałe informacje dotyczące tego projektu można znaleźć na stronie internetowej. (zobacz)

    Praca z uczniem zdolnym, to od wielu lat priorytet w naszej szkole. Nauczyciele systematycznie pracują nad rozwijaniem różnorodnych zainteresowań oraz uzdolnień uczniów. W szkole prowadzonych jest bardzo wiele kół zainteresowań, których zadaniem jest promowanie twórczych postaw i talentów uczniów. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w tych zajęciach i mocno angażują się w przygotowania do różnorodnych konkursów, turniejów oraz przeglądów. Efektem tej współpracy są liczne dokonania oraz znaczące sukcesy uczniów.

    W ramach tego projektu, każda szkoła zobligowana jest do wyszukiwania uczniów uzdolnionych, rozwijania ich talentów oraz promowania ich w szkole i poza nią. Każdy rok w projekcie przebiegał pod innym hasłem. Pierwsza edycja dotyczyła przeglądu talentów aktorskich, plastycznych, wokalnych i sportowych pod wspólnym tytułem „Na powitanie Wiosny”. Druga edycja poświęcona była twórczości poetyckiej, plastycznej i kulinarnej pod hasłem „Żyjmy zdrowo”. W kolejnym roku odbył się program z kategorii talent show, który zaangażował uczniów uzdolnionych tanecznie, wokalnie oraz sportowo. Następny rok przebiegał pod hasłem obchodów Jubileuszu 70-lecia szkoły. Była to doskonała okazja do zorganizowania uroczystego koncertu w Regionalnym Centrum Kultury i przybliżenia społeczności lokalnej umiejętności, talentów i pasji naszych uczniów. Kolejny rok to pasmo sukcesów w konkursach wokalnych, plastycznych i sportowych oraz „Wiosenny Koncert Talentów”. Miniony rok to kolejne sukcesy oraz występy okolicznościowe. Jednym z wielu, a godnym wzmianki, był występ trzecioklasistów podczas spotkania z Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem Michalakiem na skwerze Ireny Sendlerowej.

    W bieżącym roku szkolnym uczniowie nadal będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i talenty poprzez udział w szerokim wachlarzu kół zainteresowań. Na zajęciach koła plastycznego wprowadzane będą nowe techniki, a uczniowie będą mogli uczestniczyć w kiermaszach, wystawach oraz konkursach. Koła wokalno-taneczne i recytatorskie będą doskonaliły umiejętności sceniczne małych artystów. Zadaniem kół sportowych będzie poprawa sprawności fizycznej uczestników, a także zachęcanie ich do udziału w rozgrywkach, turniejach oraz zawodach. Dużo będzie się działo wokół matematyki, oraz języków obcych, gdyż szkoła została koordynatorem Projektu „Moc Matematyki” w ramach programu Erasmus Plus.

    Lider Zdolności: Jolanta Nuszczyńska