• Szanowni Rodzice
    Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile, przy współpracy z PKO Bankiem Polskim SA Oddział 1 w Pile, przystąpiła do programu SKO – Szkolnych Kas Oszczędności, który dedykowany jest uczniom w wieku od 6 do 13 lat.
    Program SKO umożliwi dzieciom dostęp do wiedzy ekonomicznej oraz udział w konkursach organizowanych przez Bank. Opiekun SKO w Szkole będzie aktywnie krzewił ideę oszczędzania wśród uczniów.

    Aby uczeń mógł zostać członkiem SKO:
    – rodzic /opiekun prawny musi wyrazić zgodę na przystąpienie dziecka do programu SKO wypełniając i podpisując „Oświadczenie Rodzica”, które przekazuje nauczycielowi opiekującemu się SKO w Szkole,
    lub
    - rodzic/opiekun prawny może złożyć wizytę wraz z dzieckiem w Oddziale PKO BP SA gdzie dopełni formalności otwarcia SKO Konto dla Ucznia.

    Nie ma żadnych opłat związanych z rachunkiem SKO, uczeń uzyskuje bezpieczny dostęp do bankowości internetowej dla dzieci oraz oprocentowanie rachunku SKO w wysokości 5 % z kapitalizacją tygodniową.

    Każdy z Państwa może samodzielnie sprawdzić funkcjonalność nowego SKO na naszej stronie internetowej www.pkobp.pl w zakładce Młodzi podmenu Szkolne Kasy Oszczędności. Na stronie serwisu internetowego SKO https://sko.pkobp.pl/ zamieszczone jest DEMO.

    PKO BP SA Oddział 1 w Pile, ul. Bydgoska 2 czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00, tel (67) 21 04 705, (67) 21 04 714.
    W celu ułatwienia dopełnienia formalności w Oddziale można telefonicznie umówić się na dzień i godzinę wizyty.
    Uczeń powinien mieć przy sobie legitymację szkolną, rodzic powinien znać numer PESEL dziecka..
    Gwarantujemy, że SKO to świetna zabawa dla dziecka i nauka oszczędzania. Zapraszamy


    PLIKI DO POBRANIA:

    kwadrat Oświadczenie rodzica

    kwadrat
    Aplikacja SKO - podręcznik użytkownika (dziecka)

    kwadrat
    Przygody Kuby Pieniążka publikacja dla dziecka

    kwadrat
    Prezentacja - stare a nowe SKO