• Wojewódzkie konkursy przedmiotowe organizowane dla uczniów

   szkół podstawowych przez Wielkopolskiego Kuratora  Oświaty

   w roku szkolnym 2019/2020

   Zachęcamy uczniów do udziału!

   Udział w konkursie to same korzyści:

   - lepsze przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty,

   - poszerzenie wiedzy, które będzie procentować w szkole średniej,

   - szansa na zdobycie nagrody Prezydenta m. Piły.

   Oto konkursy, w których możecie wziąć udział. Zgłoszą Was do nich Wasi Nauczyciele przedmiotu.

   Lp.

   Nazwa konkursu

   Termin przeprowadzenia poszczególnych stopni

   szkolny

   rejonowy

   wojewódzki

   1.

   Wojewódzki Konkurs Biologiczny

   23.10.2019

   godz. 14:00

   10.12.2019

   godz. 14:00

   28.03.2020

   godz. 10:00

   2.

   Wojewódzki Konkurs Chemiczny

   31.10.2019

   godz. 14:00

   17.01.2020

   godz. 14:00

   13.03.2020

   godz. 14:00

   3.

   Wojewódzki Konkurs Fizyczny

   5.11.2019

   godz. 14:00

   9.01.2020

   godz. 14:00

   21.02.2020

   godz. 14:00

   4.

   Wojewódzki Konkurs Geograficzny

   4.11.2019

   godz. 14:00

   6.12.2019

   godz. 14:00

   6.03.2020

   godz. 14:00

   5.

   Wojewódzki Konkurs Historyczny

   15.11.2019

   godz. 14:00

   10.01.2020

   godz. 14:00

   14.03.2020

   godz. 10:00

   6.

   Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

   22.10.2019

   godz. 14:00

   26.11.2019

   godz. 14:00

   29.02.2020

   godz.10:00

   7.

   Wojewódzki Konkurs Język Polskiego

   29.10.2019

   godz. 14:00

   4.12.2019

   godz. 14:00

   22.02.2020

   godz. 10:00

   8.

   Wojewódzki Konkurs Matematyczny

   28.10.2019

   godz. 14:00

   29.11.2019

   godz. 14:00

   7.03.2020

   godz. 10:00