• kwadrat SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH na rok szkolny 2018/2019



    kwadrat JADŁOSPIS menu.doc

    kwadrat  Odpłatność za obiady w miesiącu MARCU 2019 r.
    - dla uczniów wynosi 73,50 zł (21 dni x 3,50 zł = 73,50 zł)
    - dla nauczycieli wynosi 220,50 zł (21 dni x 10,50 = 220,50 zł)
    Opłaty można dokonywać przelewem na konto szkoły
    od od 25.02.2019 r. do 01.03.2019 r.

    KONTO SZKOŁY: 69 1020 3844 0000 1302 0139 1861

    W tytule przelewu powinno znaleźć się imię i nazwisko, klasa
    korzystającego z posiłku oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata
    NP. JAN KOWALSKI, KLASA II a, OBIADY MARZEC 2019

    W przypadku zgłoszonych odpisów – prosimy o kontakt z intendentem
    w celu ustalenia dokładnej kwoty przelewu, tel. 212-31-10 wew. 28

    Odpłatności można dokonywać w formie gotówkowej w dniach:
    01.03 – PIĄTEK od godz. 9.00 - 13.00
    04.03 – PONIEDZIAŁEK od godz. 9.00 - 13.00
    05.03 – WTOREK od godz. 9.00 - 13.00

    kwadrat GRUPOWE UBEZPIECZENIE NNW UCZNIÓW - ROK SZKOLNY 2018/2019
    AVIVA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ OGÓLNYCH SA

    Zakres ubezpieczenia:
    Zgłoszenie roszczenia:
    Informacja o postanowieniach z wzorca umownego:

    kwadrat GDZIE SZUKAĆ POMOCY?
    - Jednostki wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
    - Tam mogą Ci pomóc

    Jak reagować na przemoc wobec dzieci