• kwadrat JADŁOSPIS menu.doc

    kwadrat  Odpłatność za obiady w miesiącu GRUDNIU 2019 r.
    - dla uczniów wynosi  60,00 zł (15 dni x 4,00 zł = 60,00 zł)
    - dla nauczycieli wynosi 172,50 zł (15 dni x 11,50 = 172,50 zł)
    Opłaty można dokonywać przelewem na konto szkoły od 23.11.2019 r. do  30.11.2019 r.

    KONTO SZKOŁY: 69 1020 3844 0000 1302 0139 1861

    W tytule przelewu powinno znaleźć się imię i nazwisko, klasa
    korzystającego z posiłku oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata
    NP. JAN KOWALSKI, KLASA II a, OBIADY GRUDZIEŃ 2019

    Deklaracja rodziców dzieci korzystających z  obiadów w Szkole Podstawowej nr 1 w Pile deklaracja.docx

    W przypadku zgłoszonych odpisów – prosimy o kontakt z intendentem
    w celu ustalenia dokładnej kwoty przelewu, tel. 212-31-10 wew. 28

    Odpłatności można dokonywać w formie gotówkowej w dniach:
    02.12 –  PONIEDZIAŁEK  od godz. 9.00  - 13.00
    03.12 –  WTOREK   od godz. 9.00  - 13.00
    04.12 –  ŚRODA    od godz. 9.00  - 13.00
    Prosimy o przestrzeganie podanych terminów i wpłatę dokładnych kwot!

     

    kwadrat GRUPOWE UBEZPIECZENIE NNW UCZNIÓW - ROK SZKOLNY 2019/2020
     INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SA

    - Ogólne warunki ubezpieczenia dokument1.pdf
    - Tabela z zakresem i wysokością świadczeń dokument2.pdf
    - Informacja o sposobie zgłaszania roszczeń dokument3.doc
    - Informacja RODO dokument4.pdf

    kwadrat GDZIE SZUKAĆ POMOCY?
    - Jednostki wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
    - Tam mogą Ci pomóc dokument20.pdf
    Jak reagować na przemoc wobec dzieci