• Dyrektor:
    Marzenna Urbaniak

    Wicedyrektorzy:
    Mirosława Piątkowska
    Bogusława Klec