•   Nasza szkoła została włączona do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Podczas trzyletniego okresu przygotowawczego podjęliśmy wiele działań promujących zasady zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspólna praca całej społeczności szkolnej została zwieńczona sukcesem.

    19 listopada 2015 roku Pani Dyrektor Marzenna Urbaniak i Pani wizytator Małgorzata Banaczkowska wraz z koordynatorkami Paniami Janiną Polasik i Beatą Skibińską, odebrały przyznany przez Kapitułę powołaną przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Uroczystość wręczenia certyfikatów odbyła się w Poznaniu, w Zespole Szkół Zawodowych nr 6, podczas XI Wojewódzkiej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie.

    Realizacja wszystkich działań z zakresu promocji zdrowia nie byłaby możliwa bez zaangażowania uczniów i ich rodziców, nauczycieli oraz pracowników szkoły, za co dyrekcja szkoły oraz Zespół do Spraw Promocji Zdrowia składają serdeczne podziękowania.

    W okresie przygotowawczym, podejmowaliśmy liczne działania w tym zakresie.

    Oto te, które zrealizowaliśmy:

    - WIOSENNE SPOTKANIA ZE ZDROWIEM „ZRÓBMY WSPÓLNY KROK W STRONĘ CISZY” zobacz>

    - RAPORT Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY/PLACÓWKI NALEŻĄCEJ DO WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE 2016/2017

    - Prezentacja działań z zakresu promocji zdrowia w roku szkolnym 2016/2017 zobacz>

    - Plan działań promujących zdrowie dla klas I – VI na rok szkolny 2016/2017

    - RAPORT Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY/PLACÓWKI NALEŻĄCEJ DO WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE 2015/2016

    - Prezentacja działań z zakresu promocji zdrowia w roku szkolnym 2015/2016 zobacz>

     

    - Plan działań promujących zdrowie dla klas I – VI na rok szkolny 2015/2016

    - RAPORT PODSUMOWUJĄCY STARANIA SZKOŁY/PLACÓWKI UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYJĘCIE DO WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE

    - PREZENTACJA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU PROMOCJI ZDROWIA W LATACH 2012/2015 zobacz>

     

    - Prezentacja działań z zakresu promocji zdrowia w I półroczu roku szkolnego 2014/2015 zobacz>

     

    - Plan działań promujących zdrowie dla klas I – VI na rok szkolny 2014/2015

    - RAPORT Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY/PLACÓWKI UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYJĘCIE DO WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE 2013/2014

    - Prezentacja działań z zakresu promocji zdrowia w roku szkolnym 2013/2014 zobacz>

     

    - Sprawozdanie z działań prozdrowotnych realizowanych w roku szkolnym 2013/2014

    - Plan działań promujących zdrowie dla klas I – VI na rok szkolny 2013/2014

    - RAPORT Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY/PLACÓWKI UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYJĘCIE DO WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE 2012/2013

    - Prezentacja działań z zakresu promocji zdrowia w roku szkolnym 2012/2013 zobacz>

     

    - Sprawozdanie z działań prozdrowotnych realizowanych w II półroczu roku szkolnego 2012/2013

    - Wiosenny Dzień Talentów - zobacz>

     

    - Sprawozdanie z działań prozdrowotnych realizowanych w I półroczu roku szkolnego 2012/2013

    Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?

    Szkoła Promująca Zdrowie jest to miejsce, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak, zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców, do podjęcia podobnych starań.

    O promocji zdrowia

    Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80 dwudziestego wieku. W 1991 r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała Polsce realizację projektu: „Szkoła promująca zdrowie”. W 1992r. utworzona została Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Polska przystąpiła do niej i tak stopniowo w całym kraju szerzona była idea szkół promujących zdrowie. Ruch szkół promujących zdrowie rozwija się w Europie i obejmuje obecnie 45 krajów stowarzyszonych w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, którym wspólnie patronuje Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i Komisja Europejska.

    Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie?

    Nadrzędnym celem SZPZ jest propagowanie zdrowego stylu życia społeczności szkolnej i lokalnej. Aby to osiągnąć, społeczność szkolna powinna starać się m.in.:
    • kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,
    • zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
    • umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,
    • zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,
    • włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
    • wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
    • włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.

    W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie współuczestniczą:
    - uczniowie;
    - nauczyciele;
    - rodzice;
    - inni pracownicy szkoły;
    - inne osoby ze społeczności lokalnej.

    Prace uczniów:

    - jadłospis przeczytaj

     

    - prezentacja przeczytaj

     

    - prezentacja przeczytaj

     

    - prezentacja przeczytaj

     

    - prezentacja przeczytaj

     

    Materiały z rady pedagogicznej przeczytaj

    Materiały dla nauczycieli:

    - Propozycje zajęć profilaktycznych w klasach IV-VI. przeczytaj

     

    - Przykłady ćwiczeń do zastosowania na lekcjach związanych z profilaktyką uzależnień przeczytaj

     

    - Scenariusz zajęć profilaktycznych "Żyję zdrowo – nałogom mówię nie". przeczytaj

     

    - Działania informacyjne i pomocowe związane z zapobieganiem zażywaniu substancji niebezpiecznych - leki i rośliny. przeczytaj

     

    - TAM MOGĄ POMÓC przeczytaj