• kwadrat List do Rodziców i Opiekunów Uczniów VIII klas
        kwadrat Ulotka o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych