• Nasza szkoła kolejny już raz w trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów przystąpiła do Ogólnopolskiej Akcji - Bezpieczne Wakacje,  której celem  jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych. Cel zostanie osiągnięty poprzez promowanie bezpiecznych zachowań we współpracy z instytucjami realizującymi funkcje publiczne oraz za pomocą Internetu i innych mediów.
    Akcja adresowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych oraz instytucji publicznych takich jak gminy, szkoły, przedszkola, ośrodki i centra kultury, sportu i rekreacji, biblioteki, ośrodki pomocy społecznej i inne.
    Akcja trwa od 1 maja do 30 września 2019 roku.
    Więcej informacji na stronie: www.bezpiecznewakacje.pl

    (Koordynator akcji: Małgorzata Grzesik,  Beata Mikołajewska)